Privacy Policy

Lain-lain Perkara

  1. Dilarang sama sekali pengulangan cetak atau penerbitan atau penyebaran semula bahan pembelajaran dan kaedah aplikasi yang digunakan. Sebarang rakaman audio, visual, kamera atau seumpamanya TIDAK dibenarkan dan pihak Hasbul Brothers berhak mengambil tindakan sewajarnya termasuklah tindakan undang-undang.
  2. Pihak Hasbul Brothers juga MELARANG mana-mana pihak daripada mengadakan latihan seumpama ini atau menggunakan nama dan kaedah seumpamanya tanpa kebenaran bertulis daripada pihak Hasbul Brothers yang merupakan pemilik sah harta intelek berkaitan dengan program ini.
  3. Tidak dibenarkan juga sebarang kegiatan seperti mengambil data/butiran peserta, menjual barang atau apa-apa jua aktiviti yang tidak mendapat kelulusan bertulis daripada pihak Hasbul Brothers.
  4. Setiap usaha telah dibuat dengan tepat mewakili produk ini dan potensinya. Contoh dalam bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai janji atau jaminan jumlah pendapatan tertentu. Potensi pendapatan bergantung sepenuhnya kepada anda yang menggunakan produk, idea dan teknik Hasbul Brothers. Tahap kejayaan anda dalam mencapai keputusan yang dituntut dalam bahan bergantung pada masa peserta menumpukan kepada program, idea dan teknik yang disebut, kewangan, pengetahuan dan pelbagai kemahiran. Memandangkan faktor ini berbeza mengikut individu, pihak Hasbul Brothers tidak boleh menjamin kejayaan atau tahap pendapatan peserta. Pihak Hasbul Brother juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan anda.